KEMINS ÅR 2011

www.kemi2011.se 

 

 

Månadsteman under året:
Kemin finns överallt. Inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap, även om vi till vardags kanske inte tänker på det. I Sverige har vi därför valt att organisera aktiviteterna under KEMINS ÅR 2011 kring 12 månadsteman. Varje tema knyter an till några aktuella samhällshändelser.
 

Januari Konst och kultur (YouTube)
Februari Mode (YouTube)
Mars  Klimat och energi (YouTube)
April Industri (YouTube)
Maj Kärlekens kemi (YouTube)
Juni Vatten och luft (YouTube)
Juli    Hållbar utveckling (YouTube)
Augusti Idrottens kemi (YouTube)
September  Kommunikation (YouTube)
Oktober Hälsa (YouTube)
November Mat (YouTube)
December   Nobel och Kemins historia (YouTube)
 
 
Förenta Nationerna har utsett 2011 till International Year of Chemistry, KEMINS ÅR 2011. Året ingår i FNs årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem som till exempel växthuseffekten och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut. 
 
 

Varför behövs KEMINS ÅR

Kemi är en kreativ vetenskap som är viktigt för hållbar utveckling. Många av de problem som vi nu står inför, som klimathot och försörjningen av jordens växande befolkning, kräver kunskaper i kemi. Samtidigt minskar intresset för kemistudier och kemiutbildningarna på universitet och högskolor har för få studenter, en trend som gäller för hela västvärlden.

Målsättningen med KEMINS ÅR 2011 är att:

  • Skapa en positiv bild av kemins roll i vardagen och visa på betydelsen av kemi och kemiteknik för en hållbar framtid.
     
  • Öka allmänhetens och ungdomars kunskap om och intresse för naturvetenskap genom att visa hur kemi och kemiteknik kan bidra till att lösa framtidens stora utmaningar.
     
  • Fördjupa kunskapen om kemiska principer och samband och nå ut till lärare, lärarstudenter och elever på utbildningsväsendets alla nivåer.
     
  • Synliggöra nödvändigheten av kemisk kompetens för svensk industri i bred bemärkelse. Självklara områden är den kemiska industrin och läkemedelsindustrin, men även inom verkstadsindustri och industri inriktad mot medicinteknik, miljöteknik, livsmedelsteknik, vattenrening, energiteknik är kemister nödvändiga medarbetare.

 
Smakprov på det som hände under KEMINS ÅR har sammanfattats med bilder och texter i en broschyr.

Swedish (pdf)
English (pdf)


Under KEMINS ÅR publicerade Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10 artiklar kring månadstemana.
 
Februari:
 
April:
 
Maj:
 
 
 
 
 


Sajten är byggd i SEOCMS och anpassad för sökmotoroptimering.