Medaljer

 
Norblad-Ekstrand-medaljen  utdelas enligt fondens stadgar till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.
 
Oscar Carlson-medaljen utdelas vart femte år till den svenske kemist som framför andra utmärkt sig genom initiativ eller arbete på det kemiskt-vetenskapliga eller kemiskt-tekniska området. Även mångårigt och hängivet arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma kan belönas med medaljen. 

 Bild från:
Kemisk Tidskrift nr 2/94


Arrhenius-plaketten
 
utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.


Gunnar Starck-medaljen utdelas varje år av Sektionen för kemiundervisningsom belöning för sådan framstående pedagogisk verksamhet, som på olika utbildningsnivåer stimulerar till fortsatta  kemistudier, till exempel förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i radio eller TV. 
Torbern Bergman-medaljen instiftades av Analytiska sektionen 1967 för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige. Medaljen utdelas vid det internationella symposiet Analysdagarna som återkommande anordnas av Analytiska sektionen. Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser. Medaljen skall utdelas vart tredje år men den må även, om särskilda skäl därtill föreligger, utdelas varje eller vartannat år.


Herman Wold-medaljen delas ut till personer vars insatser har betytt mycket för kemometrins utveckling. Medaljen är instiftad av Kemometrisektionen och delades ut första gången 1995. Herman Wold-medaljen finns i både guld och silver.   

KÄLLOR
Stadgar (styrelseprotokoll 7 nov 1979, bilaga 7)[Svensk] Kemisk Tidskrift, 1883 – 1976.Carl Kjellin: Kemistsamfundets historia 1883-1933. Kemistsamfundets förlag, Stockholm, 1933.Svensk kemi under två sekler. Ingenjörsförlaget AB, Stockholm, 1977.Svenska Kemistsamfundet 100 år. Kemisk Tidskrift/IngenjörsförlagetAB, Stockholm, 1984.Torbern Bergman. Broschyr, Analytiska sektionen, Svenska Kemistsamfundet.
  


Sajten är byggd i SEOCMS och anpassad för sökmotoroptimering.