Svenska Kemistsamfundet grundat 1883

Den 21 december 1883 kunde man läsa om Svenska Kemistsamfundet för första gången - "Kemiska Samfundet" är namnet på en ny förening, som bildats inom Teknologföreningen och som sammanträder å dess lokal. Till ordförande utsågs vid den konstituerande sammankomsten professor Rosenberg. (ur tidskriften Norden)
 
Det konstituerande sammanträdet ägde rum den 22 november 1883 och det var ett tjugotal personer som hade samlats till detta viktiga möte. "Kemiska Samfundet har till ändamål att förmedla meningsutbyte i ämnen tillhörande kemien och dess tillämpningar". Till Samfundets första styrelse valdes dr J O Rosenberg (ordf), A W Cronquist (v ordf), J landin (sekr), G O Rennerfeldt och T R Robsahm. (Svenska Kemistsamfundet 100 år, Kemisk Tidskrift 1984)
 
Kemistsamfundet är fortfarande en livaktig ideell förening, öppen för alla som är intresserad av kemi.  Ändamålet är att befordra utvecklingen av kemin och dess tillämpningar. En stor del av verksamheten sker ute i kretsarna med föredrag och studiebesök. Sektionerna är flitiga konferensarrangörer,  t ex Analys- och Organikerdagar. Föreningen har ca 4.000 medlemmar, såväl yrkesverksamma kemister och kemiingenjörer som kemilärare och studerande. 
 
Svenska Kemistsamfundet har också ett omfattande samarbete med internationella kemiorganisationer, t. ex.   International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) och vi är medlemmar i European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).


Sajten är byggd i SEOCMS och anpassad för sökmotoroptimering.