image

Forskning

En vanlig arbetsuppgift för en kemist är forskning. Ett driv för att utforska det okända och önskan att få en större förståelse för det som pågår runt omkring oss är viktigt för forskaren. Men det dagliga arbetet skiljer sig givetvis väldigt mycket åt. Akademisk forskning på universitet och industriell forskning på kemiföretag skiljer sig åt. 
 

Akdemisk forskning

 
Den forskning som sker utan vinstintresse på våra universitet och högskolar brukar benämnas akademisk forskning. Här arbetar man i grupper som leds av en gruppledare, ofta en professor. Forskningsprojekten kan variera oändligt, men gemensamt är att forskningspengarna, anslag, ofta kommer från staten och från olika stiftelser. Resultaten görs allmänna, så andra forskare och allmänheten lätt kan ta del av dem. Vägen in i den akademiska forskningen börjar ofta med en doktorandutbildning, efter sin grundutbildning. Man läser alltså först 5 år kemi på universitet, följt av fyra års doktorandstudier, där man har en lön från den forskare som leder ditt projekt.
 
 
Exempel på forskning
Proteindesign, Linköpings universitet
 
  

Industriell forskning

 
När forskningen sker inom ett företag, kan målsättningen med varje projekt tydligare fokuserat mot att ta fram produkter med vissa önskade egenskaper. Det kan även handla om att undersöka kemiska egenskaper hos företagets befintliga produkter, eller studier i förpackningars och ytors tålighet mot nötning eller bakterier. Kemister är väldigt viktiga inom svensk basindustri, såväl stålindustri som papperstillverkning har storskaliga kemiska processer som måste kontrolleras och förbättras kontinuerligt. Kemister är verksamma i bioteknisk forskning också, där gentekniska preparat framställs.
 
Som kemist i läkemedelsbranschen har du stora möjligheter till arbete. Du kan arbeta med design, syntetisering och analys av molekyler som skulle kunna bli läkemedel. När man designar och syntetiserar en molekyl, testar man olika kombinationer som på något sätt ska påverka en biologisk målmolekyl. Det kan vara ett riktigt detektivarbete, där databeräkningar och simuleringar används för att se hur målmolekylen och läkemedelskandidaten samverkar. Allt detta ska göras så effektivt och ekonomiskt som möjligt, så det är väldigt bra att vara duktig på beräkningar.


Sajten är byggd i SEOCMS och anpassad för sökmotoroptimering.