Sektioner

Svenska Kemistsamfundet har ämnesorienterade sektioner vilka är remissinstanser för sina respektive discipliner. Sektionerna arrangerar konferenser och möten inom sina områden, t ex Analysdagarna och Organikerdagarna.
För mer information klicka på respektive sektion här till vänster.
Analytiska sektionen
* ca 500 medlemmar
* ingen avgift
Kemometrisektionen  
* ca 100 medlemmar
* avgift 100 kr
Sektionen för kemiundervisning
* ca 400 medlemmar
* avgift 50 kr
Sektionen för miljökemi  
* ca 200 medlemmar
* avgift 50 kronor
Sektionen för oorganisk kemi
* ca 100 medlemmar
* ingen avgift
Sektionen för organisk kemi  
* ca 330 medlemmar
* avgift 50 kronor
Sektionen för teoretisk kemi
* ca 60 medlemmar
* avgift 100 kr
* avgift 50 kr för juniorer
Sektionen för vibrationsspektroskopi, fd NIR Nord
* ca 20 medlemmar
* avgift 100 kr (för medlemmar i Sv Kemistsamfundet
   eller annan nordisk moderorganisation)
* avgift övriga 200 kr
Sektionen för ytkemi och materialkemi
* ca 160 medlemmar
* ingen avgift
Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM  
* ca 400 medlemmar
* avgift 150 kronor
  (för medlemmar i Sv Kemistsamfundet)

* övriga 350 kr, doktorander 200 kr, studerande 100 kr
Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS  
* ca 160 medlemmar
* avgift 50 kronor
Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR
* ca 750 medlemmar
* avgift 65 kr för ordinarie medlemmar
* avgift 10 kr för juniorer (under 28 år) och
   familjemedlemmar


Sajten är byggd i SEOCMS och anpassad för sökmotoroptimering.